RYS HISTORYCZNY


W pradawnych czasach, u narodzin państwa polskiego, Słupsk był osadą grodową zamieszkałą przez ludność kaszubską. W X wieku wchodzi w skład państwa Mieszka I. Przez następne stulecia rozwinął się we wczesnowieczny ośrodek miejski.W początkach XII stulecia Słupsk należał do ważniejszych ośrodków administracji książąt pomorskich. Po wymarciu dynstji gdańskiej Ziemia Słupska przeszła pod krótkotrwałe panowanie królów polskich Przemysława II i Wł.Łokietka. Zmienne koleje losu doprowadziły w 1308 roku do odpadnięcia ziemi Słupsko-Sławieńskiej od Polski. Zawładnęli nią Branderburczycy i krótkotrwale (1308-1317), ale bardzo znacząco dla miasta, panowali. To za ich panowania Słupsk, jako gród kasztelański, otrzymuje w 1310 roku prawa miejskie, a co za tym idzie podstawę do bardziej dynamicznego jego rozwoju. Przypada on na XIV - XVI wieku, kiedy to Słupsk stał się siedzibą rodu Gryfitów i pełnił rolę stolicy księstwa. W tym czasie miasto należało do Hanzy i było jednym z pierwszych ośrodków reformacji na Pomorzu Zachodnim. Wówczas to bardzo intensywnie rozwinęło się browarnictwo, bursztynnictwo i handel, w tym morski, poprzez własny port w Ustce. W przededniu wojny trzydziestoletniej (1618-1648) Słupsk liczył 3500 mieszkańców. W roku 1653 Słupsk przeszedł pod panowanie Hohenzollernów Brandenburskich i pozostał w składzie państwa pruskiego do 8 marca 1945 roku. W tym okresie w Słupsku rozwinęło się rzemiosło, także przemysł manufakturowy. Pierwsza manufaktura tytoniowa założona przez francuskich uchodźców, powstała w XIII wieku. Rozwinął się przemysł garbarski, sukienniczy i bawełniany. Od końca połowy XIX wieku nastąpił rozwój wczesnokapitalistycznego przemysłu meblarskiego i przetwórstwa różnospożywczego. W samej końcówce XIX wieku ważną rolę w produkcji towarowej miasta odgrywał przemysł meblowy materiałów budowlanych.
Słupsk od średniowiecza był centrum oświatowo-kulturalnym wschodniej części Pomorza Zachodniego. Język polski w liturgii kościelnej przetrwał tu do 1755 roku. Liczne placówki kulturalne i zabytki nadawały mu swoistego wyglądy. O przeszłości Słupska świadczy m.in. renesansowy Zamek Książąt Pomorskich z XVI wieku, Młyn Zamkowy, gotycki Kościół Mariacki z XIV wieku, fragmenty murów obronnych z bramami Młyńską i Nową, oraz Baszta Czarownic. Na uwagę zasługuje również neogotycki ratusz z 1901 roku, od początku siedziba władz miasta, a także zespół secesyjnych kamieniczek przy ulicy Sienkiewicza. Od 1946 roku Słupsk był powiatem, a od 1975 roku stał się miastem wojewódzkim.