Damerkow
Damerkow - D±brówka
Damnitz
Damnitz - Damnica
Glowitz
Glowitz - Główczyce
Dubsow
Dubsow
Saleske
Saleske - Zaleskie (gm. Ustka)
Warcino
Varzin - Wacino

Poprzednia